Uluslararası Öğrenci Akademisi Nedir?

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak hazırlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin birikimlerinden diğer öğrencilerin faydalanabilmesini amaçlayan programlar bütünüdür. Uluslararası Öğrenci Akademisi ile öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, proje üretme, gerçekleştirme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte öğrencilere sivil toplum bilinci ve organizasyon kabiliyetinin kazandırılması, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.


Uluslararası Öğrenci Akademisine Kimler Katılabilir?

Akademi programlarından ve diğer etkinliklerden -aksi belirtilmedikçe- Türkiye Burslusu Öğrenciler ile ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm Uluslararası Öğrenciler yararlanabilir.
Gerekli görüldüğü takdirde, başvurusu alınmış öğrenciler mülakata tâbi tutulacaktır.
Her programın katılım şartları program başlığı altında belirtilmiştir.
Başvuru sistemi öğrencileri başvurabilecekleri alanlar konusunda yönlendirecektir.
Öğrencilerin genel olarak akademiden beklentileri, eğitim almak istediği alanla ilgili tercihleri, motivasyonlarının neler olduğu ve daha önce benzer çalışmalar yapıp yapmadığı bilgilerinin sorulacağı bir Niyet Mektubu yazmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin Kazanımları

- Uyumlarını kolaylaştırıcı oryantasyon programları,
- Bulundukları ili ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanımalarına yönelik -rehberler eşliğinde- kültürel geziler, sosyal ve sportif faaliyetler,
- Sosyal becerilerini artırmaya yönelik kişisel gelişim programları,
- Üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için destekleyici eğitim programları,
- Gelişimlerine yönelik bilimsel ve akademik seminerler,
- Akademik çalışmalarını paylaşacakları dergi, sempozyum, çalıştay, atölye çalışması, panel ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi planlanmaktadır.


Hangi İllerde Uygulanmaktadır?

Uluslararası Öğrenciler Akademisi, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Sakarya illerinde uygulanmaktadır. Adana, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Antalya, Erzurum ve Isparta illerinde de Türkiye Söyleşileri düzenlenecektir. Yukarıda belirtilen bazı şehirler haricinde de programların kısmi olarak gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, bütüncül programlara dair çalışmalar devam etmektedir. .

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular https://basvuru.ytb.gov.tr/ web sayfası üzerinden alınmaktadır. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. .

ANADOLU YAZARLAR BİRLİĞİ

Uluslararası Öğrenci Akademisi Faaliyetleri