Anadolu
Yazarlar
Birliği


Anadolu Yazarlar Birliği, 2008 yılında kurulmuştur. Derneğimizin kuruluş yeri ve ilk merkezi Şanlıurfa’dır. Birliğimiz, Ekim 2014 tarihi itibariyle merkezini Üsküdar olarak belirlemiş ve 2 Kasım 2014 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul ile yeni yönetim kurulunu oluşturmuştur. Böylece, kuruluşunun yedinci yılına girerken Anadolu’yu ve yerliliği bu kez daha güçlü bir biçimde yeniden gündemimize alma yönünde vizyon ortaya koymuştur.
Anadolu Yazarlar Birliği, bu toprakları ve bu topraklar üzerindeki tüm değerleri, hiç birini diğerinden ayırmaksızın kendi öz kültür mirası kabul eder ve sahiplenir. Anadolu’yu milli sınırlar şeklinde coğrafi bir bölge olarak değil kadim tarihi doğrultusunda kültür ve medeniyet birikimi boyutuyla tanımlar ve kabul eder. Bu coğrafyadaki tüm halkları asli unsur sayan Anadolu Yazarlar Birliği; etnik, dini, milli ve mezhebi hiçbir ayrım gözetmez. Herhangi bir etnik gruba ev sahipliği atfetmez; sadece bu coğrafyada değil, dünya üzerinde tüm insanları misafir sayar. Devletlerin tanım ve çizgilerini değil, halkların ortak hafızasını kabul eder. Anadolu Yazarlar Birliği, hem bünyesindeki insanlara hem de toplumu oluşturan bireylere dünya görüşleri, etnik kimlikleri, aidiyetleri üzerinden bakmaz ve kişileri bu özellikleri üzerinden değerlendirmez. İnsana bakışının temelini, bireyin diğeriyle kurduğu ilişkinin samimiyeti, eşitliği ve hakkaniyeti oluşturmaktadır. Kültür, sanat ve düşünce dünyamıza, Anadolu coğrafyasını ve bu coğrafyadaki değerleri merkeze alan bir yaklaşım istikametinde katkı yapmak, değer üretmek azminde olan Anadolu Yazarlar Birliği, yerliliğe önem verir. Bu topraklarda “söz”e verilen değere karşın, söz söylemenin yüklediği sorumluluğa da önem veren Anadolu Yazarlar Birliği, “söz”ü kutsallaştırmaz ve fakat “söz”ün kıymetten düşmemesi için de hassasiyet gösterir. Bu çerçevede, kültür, sanat ve düşünce alanında söz söyleyen, yazan kalem sahiplerinden “söz”ü kötüye kullanmamak konusunda bir bilinç ve sorumluluk duygusu bekler.


BÜYÜK ANADOLU YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
  • Yusuf TOSUN (Genel Başkan)
  • Hüseyin KARACA (Genel Başkan Yardımcısı)
  • Hüseyin AKIN(Genel Sekreter)
  • Sıddık ERTAŞ
  • Serap KADIOĞLU
  • Yalçın ŞİRİN
  • Ercan İRİŞ

Anadolu Yazarlar Birliği, merkez-taşra ayrımına itibar etmez. Mevcut durumda, kültür sanat gündeminin büyükşehirlerdeki kişi ve kurumlar eliyle oluşturulup yön verilmesinin, bu kişi ve kurumların hasbelkader büyükşehirlerde bulunmalarından kaynaklanan coğrafi ve sosyoekonomik bir avantaj sebebiyle olduğu, niteliksel bir durumdan kaynaklanmadığı inancındadır. Yapısal bir problem olan bu durumun mümkün olabildiğince esnetilmesi, kişi ve kurum merkezli kültür sanat gündeminin eser ve nitelik odaklı bir yapıya evrilmesi ve coğrafi avantajın demokratik dolaşımı baskılamaması yönünde çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, merkezin gündemini takip etmekten ziyade, Anadolu’nun her köşesine hassasiyetle dikkat kesilip kulak vermeye, buradaki seslerin kamunun duyum eşiğine erişmesine gayret edecektir.

Herhangi bir cemiyet ve toplumsal grubu temsil misyonu taşımayan Anadolu Yazarlar Birliği; herkese, her kesime önkoşulsuz bir yakınlıkta ve önyargısız bir mesafededir. Birlik olarak, kişi ve kurumlarla tesis edeceği ilişki ve iletişimin temelini bu ilke oluşturacaktır. Anadolu Yazarlar Birliği olarak inancımız ve temennimiz odur ki, kişi ve kurumlarla samimiyet ve karşılıklı iyi niyet zemininde kuracağımız iletişim ve işbirlikleri; kültür, sanat ve düşünce alanında tüm Anadolu coğrafyası için hayırlı neticelere vesile olacaktır.