Tarihi kaderimiz için kültürel seferberlik…

Nisan 2020

KONYA
ANKARA

Mayıs 2020

BURSA
BALIKESİR

Haziran 2020

KAYSERİ
MALATYA

Temmuz 2020

ESKİŞEHİR
KÜTAHYA

Toplumların ve ülkelerin, maddi kalkınmalarına manevi ve kültürel kalkınmayı da eklemeleri gerekmektedir. Kalkınmanın kültürel boyutunun ihmal edilmesi durumunda, maddi kalkınmanın kısa vadedeki görece refahı bir aldanışa yol açar ve yanlışın farkına varıldığında çoktan açılmış olan makas, toparlanmayı daha güç bir hale getirir.

Ülke ve millet olarak yaşamakta olduğumuz süreç, dış koşullar ve konjonktür itibariyle “bekâ” kavramıyla ifade ifade ediliyor. Eğer durum böyleyse, bunun üstesinden sadece politik, ekonomik ve askeri yöntemlerle gelinemeyeceğine tarih şahittir! Bu kurumların vazifelerini ifa etmelerine eşlik edecek bir kültürel ihya süreci, sözkonusu “bekâ”nın tam da merkezinde yer almaktadır.

Bu tespitler yeni değil; bize ait değil… Muhtelif vesilelerle, toplumun hemen her kesiminden bu meseleyi dert edinen kişiler ya da farklı kurumlar tarafından ifade edilen gerçekler.

Bu tablo karşısında özellikle sivil toplum kuruluşlarının, kültür odaklı kurumların adeta olağanüstü hal, seferberlik ilan ederek, bizatihi kendi varlık gerekçelerini berhava edecek olan bu irtifa kaybını önlemek için mücadele vermeleri gerekmektedir. Zira popüler kültürün iğdiş ettiği nesiller ile sembol ve slogana yaslanan, görüntüyü kurtarmaya ayarlı ve dolayısıyla aldatıcı bir kültürel vahada gönül eğlendiren nesiller at başı gitmekte!

Kültür ve sanat, epistemolojik ve estetik birer olgu olmalarının çok ötesinde ontolojik ve dolayısıyla birincil derecede hayatî bir meseledir. Bu hayatiyet ve içinde bulunduğumuz ahval karşısında Anadolu Yazarlar Birliği olarak durumdan vazife çıkarıyor, kültürel meselelerde duyarlılık sahibi tüm kişi ve kurumları da inisiyatif almaya davet ediyoruz.

Vakit, kültürel bir ihya için topyekün mücadele vaktidir! Her kişi ve kurum kendi çevresinden başlayarak imkanları ve gücü nispetinde meselenin hayatiyetini yüksek sesle ifade etmelidir.

Biz yola çıkıyoruz… Anadolu şehirlerindeki hemdertlerimiz ile buluşacak; ne yapmalı, nasıl yapmalı diye istişarelerde bulunacağız. Umulur ki fert fert her birimiz bu toprakların irfan ve medeniyet birikimini yeniden kuşanırız ve tarihi kaderimiz yeniden tecelli eder.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…