Süheyl Ünver Paneli 23 Şubat’ta…

Şubat ayında “Bu Toprağın Güzideleri”nden Süheyl Ünver’i anıyoruz.

Anadolu Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle Süheyl Ünver paneli düzenliyor…Her biri kültür ve sanat dünyamıza önemli katkılarda bulunan kıymetlerden olmakla birlikte, popüler ana akımın dışında kalan fakat kadim kültür ve medeniyetimiz açısından yeni kuşakların tanıması, anlaması gereken güzide isimleri tanımaya yönelik “Bu Toprağın Güzideleri” programının ikincisinde Ordinaryüs Profesör Süheyl Ünver bütün yönleriyle ele alınacak.

Tıptan sanata, tarihten arşivciliğe hayatı ve çalışmalarıyla Türk kültürünün anlaşılmasında ve gelişmesinde büyük emeği olan Süheyl Ünver; vasiyetinde bile sevenlerini, izinden gitmeye niyet edenleri ilim ve kültür yolunda gayrete teşvik etmiştir. “Bütün hayatımın yaşanmış seneleri Süleymaniye Kütüphanesi’nde. Türk kültürü arşivimle binlerce not ve hatıra defterlerimin içinde. Mündericat ve resimlerim emirlerinize amade.”

23 Şubat 2019 Cumartesi Günü Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Süheyl Ünver paneli iki oturum halinde yapılacak. Moderatörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yapacağı birinci oturumun konuşmacıları Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, Fatih Güldal ve Müslüm Yılmaz. İkinci oturumda ise moderatörlüğü Celâl Fedai yaparken Süheyl Ünver’i anlamamızı sağlayacak sunumları Filiz Bengi, Semih İrteş ve Necdet İşli gerçekleştirecek.

 • Panel:“Bu Toprağın Güzideleri” Süheyl Ünver         
 • İkram ve açılış : 23 Şubat Cumartesi, Saat: 12:00
 • I. Oturum / Saat : 12:30
  Oturum Başkanı : Ömer Faruk Şerifoğlu
  Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, Fatih Güldal, Müslüm Yılmaz
 • II. Oturum / Saat: 14:30
  Oturum Başkanı : Celâl Fedai
  Konuşmacılar : Filiz Bengi, Semih İrteş, Necdet İşli