Çeviri Atölyesi Başlıyor…

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak hazırlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin birikimlerinden diğer öğrencilerin faydalanabilmesini amaçlayan programlar bütünüdür.

Uluslararası Öğrenci Akademisi ile öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, proje üretme, gerçekleştirme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte öğrencilere sivil toplum bilinci ve organizasyon kabiliyetinin kazandırılması, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Uluslararası Öğrenci Akademisi Çeviri Atölyesi” başlıklı proje kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelen, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrenciler, belirlenen referans dillerden ve kendi yerel dillerinden Türkçeye çeviri yapacaklar.

Dünyanın dili Türkçede buluşacak…
Anadolu Yazarlar Birliği olarak İhtisas ve Giriş kademesi şeklinde iki kategoride yürüteceğimiz Çeviri Atölyesi; İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca olarak dört dil üzerinden gerçekleştirilecek. Giriş kademesi için Dil ve Edebiyat Atölyesi ise Arapça ve İngilizce dil gruplarında yapılacak.

Çeviri Atölyesi ders saatleri (Her hafta cumartesi günü)

  • ARAPÇA İhtisas Grubu 13.00 – 16.00
  • FRANSIZCA İhtisas Grubu 11.00 – 14.00

Çeviri Atölyesi ders saatleri (Her hafta pazar günü)

  • FARSÇA İhtisas Grubu 11.00 – 14.00
  • İNGİLİZCE İhtisas Grubu 13.00 – 16.00

Giriş Kademesi Dil ve Edebiyat Atölyesi ders saatleri 

  • ARAPÇA 11.00 – 12.30 (Cumartesi günleri)
  • İNGİLİZCE 11.00-12.30 (Pazar günleri)