Asaf Halet Paneli 22 Aralık’ta

“Bu Toprağın Güzideleri”nden Asaf Halet Çelebi için özel program…

Anadolu Yazarlar Birliği olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle Asaf Halet Çelebi paneli düzenliyoruz…

Her biri kültür ve sanat dünyamızın önemli isimlerinden olmakla birlikte, genel anlamda ana akımın dışında kalan fakat bu toprakların kadim kültürü ve medeniyetimiz açısından yeni kuşakların tanıması, bilmesi gereken güzide isimleri anlamaya yönelik “Bu Toprağın Güzideleri” başlığıyla gerçekleştirilecek olan bir dizi programın ilkinde Asaf Halet Çelebi’yi ele alacağız.

Tekke ve tasavvuf şiirine son derece vakıf ve şiirlerinde tasavvufa, doğu mistisizmine göndermeler bulunan Çelebi, döneminde de tam olarak anlaşılmamıştır.

Onu “Bir İstanbul çocuğunun son yüzyılda geçirdiği değişimi, kendi köklerine ve dünyasına bağlı kalarak şiirlerinde orijinal ifadelere kavuşturan ender şairlerden biri” olarak değerlendirir merhum Mustafa Miyasoğlu.  Yine yitirdiğimiz şairlerden Seyhan Erözçelik ise ‘Kelime ve ses oyunları, yakaladığı musıki, kullandığı söz sanatları ve üzerinde durduğu konular itibariyle geleneksel şiirimizle bağları kesin olan şairin, yeni ve kusursuz tekniği sebebiyle de modern bir şair’ olduğunu belirtir.

22 Aralık Cumartesi günü Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan panelde, Asaf Halet Çelebi iki farklı oturumda değerlendirilecek.

Sadece şiirleriyle değil, eleştiri yazıları, poetikası ve çevirileriyle de edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Asaf Halet Çelebi, birinci oturumda Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Prof Dr. Özlem Fedai, Dr. Ahmet Demirhan ve Dr. Şerif Eskin tarafından ele alınacak. Oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Fatih Andı yürütecek.

Şair Hüseyin Akın başkanlığında gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise Hüseyin Su, Ali Günvar ve Cem Yavuz konuşmacı olarak yer alacak.

 • Kokteyl ve açılış / Saat: 14:30
 • I. Oturum / Saat: 15:30
  Oturum Başkanı : Prof. Dr. Fatih Andı
  Konuşmacılar : Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Prof. Dr. Özlem Fedai, Dr. Ahmet Demirhan, Dr. Şerif Eskin
 • II. Oturum (Panel) / saat: 18:00
  Oturum Başkanı : Hüseyin Akın
  Konuşmacılar : Hüseyin Su, Cem Yavuz, Ali Günvar