DARBELERE KARŞI MİLLETİN YANINDAYIZ

ANADOLU YAZARLAR BİRLİĞİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURU

15 Temmuz akşamı, Türkiye bir anda tarihte geriye giderek, bu kuşağın hiç de görme ihtimali olmadığını düşündüğümüz olaylara, görüntülere sahne oldu. Ordunun bir bölümü, kendi geleneğini sürdürmek için tankları yollara sürdü. Anlaşılan bu sefer sadece halka ve devlete değil, ordunun komuta kademesine rağmen tertiplenen bu kalkışma sabahı göremese de 161 canı yitirmemize yol açtı.

Anadolu Yazarlar Birliği olarak, millet iradesine karşı yapılan bu alçak teşebbüsü nefretle lanetliyor ve bu vesileyle demokrasi dışı her girişimin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Ülkemizin siyasi tarihinde 12 Eylül ile son bulduğunu düşündüğümüz askeri darbeler ve sonrasında postmodern diye adlandırılan toplumsal operasyonlar, her biri belli bir siyasi grubu hedef alıyor görünse de bilinmektedir ki esasında millet iradesini hedef almaktadır. Bu nedenle iktidarda kimin bulunduğuna bakılmaksızın ilkesel olarak her türlü askeri müdahalenin karşısında yer almak, demokrasiyi içselleştirmiş olmanın da önşartıdır. Bu çerçevede başta ülkemizin aydınları, yazarları ve sanatçıları olmak üzere tüm kesimlerin bu girişimlere karşı “ama”sız, “fakat”sız bir şekilde ve çok daha net olarak tavır alması gerektiğinin altını önemle çizmek isteriz.

İkibinli yıllar boyunca, siyasi tablonun bir yansıması olarak oluşan ve zaman içinde artan toplumsal kutuplaşma ve gerilim, bazı yapılar tarafından emellerine ulaşabilmek için kullanabilecekleri bir zemin oluşturmuştur. Bu zeminden hareketle giriştikleri psikolojik harp yöntemleri ve algı operasyonları, zaman zaman toplumsal kırılmalara yol açmış ve birçoğumuzu gelecek adına ümitsizliğe sevk etmiştir. Fakat ne mutlu ki, dün gece ülke çapında oluşan manzara milletimizin demokrasiye olan inanç ve bağlılığını en yüksek seviyede ortaya koymuştur. Yapılmak istenenin sadece bir kişi ya da partiye karşı değil bizzat kendisine karşı olduğu bilinciyle topyekün meydanları dolduran, tankların karşısında dimdik duran halkımız demokratik bilinç sivil itaatsizlik noktasında rüştünü ispat etmiştir.

Medyamız bu olayda halkın yanında, sivil bir duruşu sergilemiş ve aynı şekilde, siyasi alandaki gerilime rağmen partilerimiz de süreçte demokrasinin yanında yer alarak başarılı bir sınav vermiştir. Ümit ederiz ki mücadelelerini her zaman siyaset platformunda, sivil ve demokrat yöntemlerle sürdürürler ve siyasi çıkarları için demokrasi dışı yapı ve odaklara, çetelere prim vermezler. Çünkü siyasilerin siyaset yapma biçimi, millet olarak bu tür olayları bir daha yaşayıp yaşamamamız noktasında büyük bir önem taşımaktadır.

Ümit ve temennimiz, darbe teşebbüsüne karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak tepkisinin, bu topraklarda tüm farklılıklarımızla bir arada yaşayabilmemizin teminatı olmasıdır.

Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu ve bu milletin birer ferdi olarak taahhüt ve ilan ederiz ki; her durum ve şartta, kimin tarafından ve kime karşı yapıldığına bakmaksızın demokrasi dışı her teşebbüsün karşısında kararlılıkla duracağız. Özellikle halka, halkın değerlerine savaş açan yapı ve örgütlere karşı her zaman halkın safında yer alacağız.

Son olarak; alçak bir kalkışma ve saldırıya karşı direnirken hayatını kaybeden tüm demokrasi kahramanlarına Allah’tan rahmet dileriz. Bu vesileyle; milat oluşturması için, bir daha böyle karanlık günler yaşamamamız temennisinin ifadesi olarak, 161 canımız için 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği oluşturulmasını teklif ediyoruz. Onlara sadece bugünümüzün değil yarınımızın hürriyetini de borçluyuz.

Kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.

ANADOLU YAZARLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU