Hoş geldiniz

Anadolu Yazarlar Birliği, bu toprakları ve bu topraklar üzerindeki tüm değerleri, hiç birini diğerinden ayırmaksızın kendi öz kültür mirası kabul eder ve sahiplenir. Anadolu’yu milli sınırlar şeklinde coğrafi bir bölge olarak değil kadim tarihi doğrultusunda kültür ve medeniyet birikimi boyutuyla tanımlar ve kabul eder.

Bu coğrafyadaki tüm halkları asli unsur sayan Anadolu Yazarlar Birliği; etnik, dini, milli ve mezhebi hiçbir ayrım gözetmez. Herhangi bir etnik gruba ev sahipliği atfetmez; sadece bu coğrafyada değil, dünya üzerinde tüm insanları misafir sayar. Devletlerin tanım ve çizgilerini değil, halkların ortak hafızasını kabul eder.

Anadolu Yazarlar Birliği

Faaliyetler

Anadolu Yazarlar Birliği

Yayınlar

Uluslararası Öğrenci Akademisi Çeviri Atölyesi kapsamında, 30'dan fazla ülke edebiyatından dilimize kazandırdığımız eserler...


Etkinliklerden haberdar olmak için...